• Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154 

BQL tòa nhà

+125 BQL tòa nhà sử dụng nền tảng để phục vụ, chăm sóc cư dân ngày càng tốt hơn.

Tải ngay ứng dụng Pro4u để giúp công việc của bạn nhanh chóng và dễ dàng hơn.

  

Tại sao chúng tôi xây dựng Pro4u

Bạn đang xây dựng và thực hiện
một nhiệm vụ
 

Bạn đang muốn tăng doanh thu và danh mục đầu tư của mình cũng như xây dựng công việc kinh doanh dựa trên niềm đam mê bất động sản của bạn. Các công cụ quản lý tài sản kiểu cũ không được xây dựng theo cách bạn làm việc. Nhưng Pro4u có thể.

Đối với người quản lý tài sản hiện đại

Pro4u tạo sự khác biệt như thế nào

* Chúng tôi thực sự giúp bạn quản lý tài sản dễ dàng. Đó là điều hiển nhiên.
* Chúng tôi giúp bạn - chính bản thân bạn trở thành Chủ nhà hoặc Người quản lý tài sản tốt hơn.
* Chúng tôi cung cấp cho bạn sự hỗ trợ tuyệt vời và quyền tiếp cận với các chuyên gia Quản lý tài sản khi bạn cần họ.

Pro4u Manager
Ứng dụng đắc lực cho BQL Tòa nhà

Hãy tìm hiểu những lý do tại sao sử dụng Pro4u là cách tốt nhất
dùng cho BQL tòa nhà để tương tác đơn giản với chủ nhà và quản lý tổng thể

 

Quản lý cư dân dễ dàng

Xem lý do tại sao sử dụng Pro4u là cách tốt nhất để tương tác đơn giản với chủ nhà của bạn

Việc cho thuê và quản lý người thuê trở nên dễ dàng
 (tuỳ chọn)

Xem cách Pro4u giúp dễ dàng quản lý người thuê và cho thuê.

Kế toán tài sản được đơn giản hóa


Bạn không cần phải là một công ty lớn nhưng được hưởng lợi từ một bộ phần mềm hoàn chỉnh được xây dựng dành riêng cho Người quản lý

Bảo trì được giải quyết nhanh chóng

Xem cách Pro4u loại bỏ thủ tục giấy tờ, cải thiện cộng tác và giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Quản lý lưu trữ hồ sơ, giấy tờ điện tử


Bạn có thể lưu trữ, chia sẻ và truy cập tất cả các tài liệu liên quan dễ dàng.