• Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  |  Hotline: (028)-668-23732

Pro4u | Ứng dụng quản lý BĐS

Chuyên nghiệp 

Minh bạch


  +2,200,000

Cư dân sử dụng nền tảng để kết nối với BQL tòa nhà... dễ dàng - thuận tiện nhất.

+125

BQL tòa nhà sử dụng nền tảng để phục vụ, chăm sóc cư dân ngày càng tốt hơn.


Pro4u - Ứng dụng quản lý BĐS

Ứng dụng quản lý bất động sản Pro4u là nền tảng CNTT phục vụ và kết nối 2 đối tượng: cư dân và BQL tòa nhà một cách nhanh chóng, dễ dàng.  

Mục tiêu ứngdụng

Giúp BQL tòa nhà phục vụ, chăm sóc cư dân ngày càng tốt hơn và hiện đại hơn.

Công nghệ mới, bảo mật, tiện dụng

Pro4u hỗ trợ BQL tòa nhà quản lý chuyên nghiệp - thuận tiện các bất động sản và phục vụ cư dân

Hỗ trợ Cư dân

Pro4u giúp cư dân nhận thông báo, đặt dịch vụ tiện ích, thanh toán phí dịch vụ và nhận hoá đơn điện tử, các thủ tục đăng ký với BQL tòa nhà... nhanh chóng, dễ dàng. 

Pro4u - Ứng dụng quản lý BĐS

Prop4u là một hệ thống CNTT dữ liệu tập trung, quản lý thân thiện với người dùng, chia làm 02 loại ứng dụng: ứng dụng di động cho cư dân với tên gọi là Pro4u; BQL tòa nhà có thể sử dụng đồng thời 02 nền tảng là ứng dụng di động có tên gọi là Pro4u Admin hoặc ứng dụng web tại https://tenBQL.pro4u.vn