• Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154 


Bảo trì được giải quyết nhanh chóng

Xem cách Pro4u loại bỏ thủ tục giấy tờ, cải thiện cộng tác và giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Quản lý bảo trì theo kế hoạch 
Trung bình, lượng thời gian dành để tổ chức sửa chữa giảm 80% và duy trì hoạt động bảo trì đúng lịch.Duy trì các đơn vị cho thuê tuyệt vời

Báo cáo tự phục vụ bằng cách bảo trì và theo dõi nhanh chóng và có tổ chức các đơn đặt hàng công việc giúp cho việc cho thuê luôn ổn định.Làm thế nào để làm cho nó đúng

71% người bảo trì tự tin hơn rằng các vấn đề của họ đang được giải quyết với khả năng thảo luận về nó bằng Pro4u.Pro4u hỗ trợ bảo trì tài sản
một cách tuyệt vời
 

Duy trì các đơn vị mà khách thuê của bạn sẽ yêu thích

Khi bạn và công việc bảo trì của bạn đã bắt đầu và hoạt động, bạn có thể dễ dàng chia sẻ các vấn đề về bảo trì, thảo luận và giải quyết nhanh chóng.

Liên lạc với các nhà thầu trong tầm tay

Dễ dàng đánh dấu các nhà thầu yêu thích của bạn và thảo luận về các đơn đặt hàng công việc có thể có để quyết định cách thực hiện tốt nhất.

Giải quyết sửa chữa

Tạo đơn đặt hàng công việc trong phiếu bảo trì và giữ cho quá trình được theo dõi và sau đó chuyển thành hóa đơn.

Xuất hoá đơn điện tử

Chuyển đổi đơn đặt hàng công việc thành hóa đơn và thanh toán chúng từ bên trong công cụ kế toán của bạn.

Giữ tài sản của bạn
trong hình dạng
nguyên bản

Quản lý phiếu bảo trì

Người thuê, Chủ cho thuê, bạn và nhân viên của bạn, tất cả đều có thể gửi phiếu bảo trì, chia sẻ hình ảnh và thảo luận về vấn đề này.

Lên lịch bảo trì định kỳ

Các vấn đề bảo trì định kỳ lên lịch định kỳ và thông báo cho người thuê nhà của bạn, nhắc nhở chuyên gia dịch vụ của bạn và chuyển mọi yêu cầu công việc thành hóa đơn.

Thảo luận và cộng tác về các vấn đề


Chúng tôi tự động mở một chuỗi cho mọi phiếu bảo trì để tất cả các thành viên được liên kết với phiếu đó cộng tác, vì luôn có thêm thông tin cần thảo luận phù hợp với biểu mẫu.


Thanh toán cho nhà thầu của bạn

Lệnh công việc được tích hợp với kế toán. Bạn có thể dễ dàng thanh toán các hóa đơn và chi phí của nhà cung cấp từ bên trong Pro4u.

Xem thêm các tiện ích nổi bật khác dùng cho BQL tòa nhà
để tương tác đơn giản với chủ nhà và quản lý tổng thể

 

Quản lý chủ nhà dễ dàng

Xem lý do tại sao sử dụng Pro4u là cách tốt nhất để tương tác đơn giản với chủ nhà của bạn

Việc cho thuê và quản lý người thuê trở nên dễ dàng


Xem cách Pro4u giúp dễ dàng quản lý người thuê và cho thuê.

Kế toán tài sản được đơn giản hóa


Bạn không cần phải là một công ty lớn nhưng được hưởng lợi từ một bộ phần mềm hoàn chỉnh được xây dựng dành riêng cho Người quản lý

Quản lý lưu trữ hồ sơ, giấy tờ điện tử


Bạn có thể lưu trữ, chia sẻ và truy cập tất cả các tài liệu liên quan dễ dàng.

Tải ứng dụng

Bạn đã sẵn sàng cho công việc quản lý của mình với Pro4u

Tải về ứng dụng ngay bây giờ