• Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154 

Pro4u | Hệ thống quản lý căn hộ

Chuyên nghiệp 

Minh bạch


  +2,200,000

Cư dân sử dụng nền tảng để kết nối với BQL tòa nhà... dễ dàng - thuận tiện nhất.

+125

BQL tòa nhà sử dụng nền tảng để phục vụ, chăm sóc cư dân ngày càng tốt hơn.


Pro4u - Hệ thống quản lý căn hộ

Hệ thống quản lý căn hộ Pro4u là nền tảng CNTT phục vụ 2 đối tượng: cư dân và BQL tòa nhà. Pro4u với mục tiêu: giúp BQL tòa nhà phục vụ, chăm sóc cư dân ngày càng tốt hơn và hiện đại hơn. Với nhiều công nghệ mới, bảo mật, tiện dụng: dịch vụ đám mây, chữ ký số, ứng dụng di động đa nền tảng,… Pro4u hỗ trợ BQL tòa nhà quản lý chuyên nghiệp - thuận tiện các bất động sản và phục vụ cư dân; Pro4u giúp cư dân nhận thông báo, đặt dịch vụ tiện ích, thanh toán phí dịch vụ và nhận hoá đơn điện tử, các thủ tục đăng ký với BQL tòa nhà... nhanh chóng, dễ dàng.

Mục tiêu ứngdụng

Giúp BQL tòa nhà phục vụ, chăm sóc cư dân ngày càng tốt hơn và hiện đại hơn.

Công nghệ mới, bảo mật, tiện dụng

Pro4u hỗ trợ BQL tòa nhà quản lý chuyên nghiệp - thuận tiện các bất động sản và phục vụ cư dân

Hỗ trợ Cư dân

Pro4u giúp cư dân nhận thông báo, đặt dịch vụ tiện ích, thanh toán phí dịch vụ và nhận hoá đơn điện tử, các thủ tục đăng ký với BQL tòa nhà... nhanh chóng, dễ dàng. 

Pro4u - Hệ thống quản lý căn hộ

Prop4u là một hệ thống CNTT dữ liệu tập trung, quản lý thân thiện với người dùng, chia làm 02 loại ứng dụng: ứng dụng di động cho cư dân với tên gọi là Pro4u;  BQL tòa nhà có thể sử dụng đồng thời 02 nền tảng là ứng dụng di động có tên gọi là Pro4u Manager hoặc ứng dụng web tại https://tenBQL.pro4u.vn